Madoil - Oleje, maziva, aditiva, nafta, servisní a stavební chemie, nádrže...

Madoil

Madoil


Držitel ISO 9001

Filtrace olejů

Naše firma je schopna začleněním účinné mikrofiltrace docílit odstranění mechanických nečistot z hydraulického oleje do velikosti až 1µm, dále jsme schopni odstranit volnou i vázanou vodu z tohoto oleje a tím prodloužit životnost oleje a snížit poruchovost strojních systémů až o 80%.

Fotografie filtračních zařízení

Zobrazit   Zobrazit   Zobrazit   Zobrazit   Zobrazit

Vstupní údaje:

  • Velikost jednotlivých hydraulických náplní min. 1.000 litrů a více
  • Místo prováděné filtrace u zákazníka – území Moravy

Systém filtrace Vám nabízí následující:

Služba v oblasti filtrace:

Naše firma MADOIL Vám nabízí službu ve formě filtrace (recyklace) jednotlivých hydraulických náplní na všech výrobních strojích. Tato filtrace může být prováděna současně na více strojích, a byla by prováděna dlouhodobě za provozu strojů bez jeho odstávky filtračním zařízením MX-CR-400 o  průtoku 12 l/min (720 l/hod), případně MX-CR-200 o průtoku 6 l/min filtry Filtakleen. Doba filtrace jednoho stroje je individuální a závislá na konkrétním znečištění hydraulického oleje, viz. vzorek před filtrací. Při této filtraci je dbáno na 100% provedení a kvalitu vyfiltrovaného oleje. Filtrace by současně mohla probíhat na více strojích, kdy naše firma by přivezla větší množství mobilních filtračních stanic MX-CR-400, MX-CR-200. Naše firma je schopna velmi pružně reagovat na Váš požadavek začít filtraci. v současné době má naše firma k dispozici 18 ks filtračních zařízení MX-CR-200 a 5 ks filtračních zařízení MX-CR-400 + 1ks vakuového filtračního zařízení, které je vhodné použít na hydraulické systémy, kde se vyskytuje velké množství vodní složky v oleji. Cena za provedení kompletní filtrace včetně rozboru na mechanické nečistoty před a po filtraci se stanovuje individuálně dle znečištění oleje. v této ceně je již zahrnuta veškerá spotřeba filtračních vložek HYC-88, obsluha, doprava,analýza a ostatní režie. Absorpční schopnost této filtrační vložky HYC-88 je 2 litry vody + schopnost zachytit nečistoty až do velikosti 1 µm!!! Filtrační stanice obsahuje na sání tlakové hydraulické trubky, které dosahují na dno nádrže a umožňují dokonalé vyčištění všech zákoutí v nádrži.

Montáž by-pass filtru na jednotlivé hydraulické agregáty:

Dále Vám naše firma nabízí možnost osadit jednotlivé hydraulické systémy tzv. By-pass filtrem. Jedná se o filtr, který je trvalou součástí hydraulického systému jednotlivých strojů a při provozu tohoto stroje se olej trvale dočišťuje. Naše firma Vám doporučuje u hydraulických agregátů i větším objemem osazení By-pass filtrem MY-788 (jedná se o větší filtr), který má dvojnásobnou filtrační plochu a celkovou absorpci vody 2 litry na jednu filtrační vložku. Tento filtr je trvalou součástí jednotlivých hydraulických agregátů, tedy zde probíhá filtrace kontinuálně vždy při zapnutém pracovním režimu stroje. Součástí tohoto filtru je redukční ventil, který redukuje v daném místě systémový tlak na 4,5bar o průtoku cca 4,5l/min. Dále součástí filtru je kulový ventil pro uzavření přívodu tlakového oleje a snadnou výměnu filtrační vložky, to vše se děje za provozu stroje bez jeho odstávky!!!

Cena kompletního By-pass filtru MY-788 včetně redukčního ventilu ,kulového ventilu pro připojení k hydraulickému systému je 23.600 Kč/ks . Naše firma Vám je schopna určit nejvhodnější místo na stroji pro připojení tohoto filtru, případně tento filtr i namontovat a zprovoznit. Filtrace prováděná By-passovým filtrem Filtakleen udržuje olej na trvale vysoké úrovni čistoty dle NAS 4-5, ISO 13/10 /absorpce nečistot do velikosti µm + 100% absorbuje vodu z oleje/, a tím prodlužuje životnost oleje a Vaše náklady na poruchy hydraulického systému vlivem znečištění oleje se sníží o cca 70-80% !!!!! Dále standardní součástí našich filtrů je kromě odstranění mechanických nečistot i odstranění volné i vázané vody z oleje. Odstraněním této nadbytečné vodní složky se zastaví růst čísla kyselosti oleje, které způsobuje rychlé stárnutí oleje a rozklad aditivních složek vlastního oleje.

Cena náhradní filtrační vložky HYC-88 do By – passového filtru je 2 050 Kč/ks. Jedná se o filtrační vložku i absorpcí až 1 µm nečistot + absorpcí 2 litrů vody na 1 ks této vložky. Nejvyšší čistota dosažená viz. výše specifikované filtrační jednotky byla dle ISO 4406 ..11/08

V uvedených cenách není započítáno 21 % DPH

Praní sacích košů a tlakových filtračních vložek v ultrazvukové lázni, prodej nových tlakových filtrů všech značek

Dále Vám naše firma nabízí službu v oblasti proprání a kompletního vyčištění sacích košů a tlakových filtračních vložek. Toto čištění se provádí v  ultrazvukové lázni ,kde pomocí speciálních uvolňovacích prostředků a pomocí 3 zónového ultrazvuku jsme schopni prodloužit životnost těchto filtrů několikanásobně. Samostatné čištění v ultrazvuku se provádí min. 4 krát (vždy je závislé na konkrétním znečištění filtru). Další jímací schopnost po pročištění v  ultrazvukové pračce dosahuje cca až 80% schopnosti nové filtrační vložky !!! Naše firma se zabývá již dlouhodobě touto technologií a neustále tuto technologii vylepšuje. Máme zkušenosti již i pročištěním 3 µm stacionárních kovových filtrů. Cena za ultrazvukové pročištění je závislá na celkovém znečištění filtrační vložky a na jemnosti filtrační membrány a v současné době se pohybuje od 450 Kč/ks