Madoil - Oleje, maziva, aditiva, nafta, servisní a stavební chemie, nádrže...

Madoil

Madoil


Držitel ISO 9001

Ekologické služby

V rámci ekologických služeb Vám zajistíme

1. Čištění nádrží na ropné produkty

Čištění nádrží se provádí z důvodu provádění revizí, změny skladované látky, odstavení nádrží z provozu, likvidace starých již nepoužívaných úložišť nebo oprav. Nádrže jsou vyčištěny tak aby v nich bylo možno použít otevřený oheň nebo nedošlo ke kontaminaci skladované látky předešlou (výměna skladovaného produktu).

2. Revize nádrží

Z důvodu předcházení havárií (prorezivění nádrží a potrubí, mechanická poškození při stavebních pracech a pod.) provádíme na základě ČSN 75 3415 pravidelné a mimořádné kontroly úložišť RL součástí revize nádrže na ropné produkty je:

  • měření síly stěn ultrazvukem
  • těsnostní zkouška nádrže
  • vizuelní kontrola vnitřku nádrže

3. Čištění lapolů

  • čištění lapolů u skladů olejů, mycích linek apod.
  • ekologická likvidace odpadů z lapolů ( separace, biodegradace, termická likvidace )
  • těsnostní zkoušky dle ČSN 75-0905

4. Likvidace olejů

Dokumenty k činnosti spojené se sběrem a výkupem použitých olejů.