Analýzy olejů

Na základě odebraných a dodaných vzorků, provádíme kontrolu stavu olejových náplní dle platných norem a obecně akceptovaných metod. Prováděné sledování stavů mazacích prostředků bude podkladem pro řízené výměny olejových náplní ve smyslu udávání možných proběhů nebo výměn. Tímto způsobem se dosáhne optimálního funkčního i ekonomického využití mazacích prostředků.

Systém je zaměřen na snížení nákladovosti oprav a spotřeby náhradních dílů. Naše společnost bude sledovat, nežádoucí vlivy mezních mazání, včetně degradací olejových náplní a technologických kapalin.

Evidence stavu bude vedena počítačovou archivací provedených stanovení pro zpětnou kontrolu technických stavů.

Termín zpracování analýzy je do 72 hodin od převzetí vzorků oleje naší společností.

Odběry vzorků, způsob provádění

 

Odběry vzorků může provádět provozovatel, nebo společnost MADOIL v případě požadavku zákazníka. Podstatou správného odběru vzorku je odebrání oleje ihned po zastavení stroje, nebo pokud to je to možné, během jeho chodu.

Popis základních stanovení

 • Stanovení viskozit dle ČSN EN ISO 3104
 • Stanovení bodu vzplanutí dle ISO 2592
 • Kapková metoda (technická chromatografie)
 • Ferroskopie – částicová analýza dle ČSN 656081
 • Kód čistoty dle ČSN 656206 ISO4406
 • Stanovení vody dle norem ČSN a DIN dle ČSN ISO 760
 • Stanovení čísla kyselosti dle normy ČSN
 • Provádění filtrace olejových náplní
 • Vibrační diagnostika – způsob provádění
 • Kontrola stavů řezných emulzí
 • Ověřování a opravy tlakoměrů

Ceník

Základní rozbor vzorku je 1.000 Kč / množství odebraného vzorku musí být 500ml u oleje a minimálně 1000ml u motorové nafty a benzínu.
 


V ceně je zahrnuto:

 • stanovení kinematické viskozity 40 °C/100 °C
 • stanovení obsahu vody
 • stanovení čísla kyselosti
 • stanovení kódu čistoty dle NAS
 • stanovení bodu vzplanutí v o.k.
 • ferrografie – částicová analýza

Rozbor dodaného vzorku:

 • 2100 Kč za vzorek elektroizolačního oleje
 • 1700 Kč za vzorek elektroizolačního oleje – plynová chromatografie
 • 3100 Kč za vzorek motorové nafty
 • 1500 Kč za vzorek automobilového benzínu

Ceny jsou uvedeny bez DPH

logo

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

Volejte ZDARMA: 800 213 214

info@madoil.cz www.madoil-servis.cz www.madoil-shop.cz www.madlube.cz www.olejnicka.cz

Po - Pá 7:00 - 16:30 | So: 8:00 - 11:00