Ekologická likvidace olejů

Naše firma je držitelem koncese na ekologickou likvidaci použitých olejů CZ1706408Z001. Naši odborní pracovníci Vám sdělí přesný postup, jak zlikvidovat opotřebený olej.

Jak legálně zlikvidovat použitý olej?

Měníte si doma sami olej u auta, motorky, stroje či sekačky? Objevili jste v garáži zapomenutý barel se starým použitým olejem? Pokud byste ho jen tak někde vylili do kanalizace, mohl by kontaminovat vodu, ovzduší nebo prosáknout do půdy a narušit přirozený ekosystém a v neposlední řadě porušíte tímto zákon o nakládání s odpady.

Motorové, průmyslové či jiné oleje tvoří kategorii chemikálií, se kterými je po jejich použití potřeba nakládat zvláštním způsobem. Během jejich využívání se ale navíc do jejich obsahu přidávají různé nečistoty a sloučeniny, které vznikají třeba v důsledku spalování paliva v motorech, a olej tak dále znehodnocují. Olej nasycený těmito složkami ztrácí po určité době své mazací a další schopnosti a je nutné jej vyměnit za nový. Vypuštěním tohoto oleje z motoru či jiného průmyslového stroje, však práce a starost s ním nekončí.

Fáze využívání a následnou likvidaci průmyslových maziv řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to celkem striktním způsobem. Ustanovení § 3 a § 28 tohoto zákona řadí použitý motorový olej mezi odpad, který je možné likvidovat pouze ekologicky. Takovou likvidaci může provádět výhradně k tomu oprávněná osoba, která má souhlas s provozem zařízení na likvidaci či další využití oleje od krajského úřadu. Pokud takovou osobou nejste, nemáte možnost olej likvidovat, a to ani podomácku.

ISO Jsme hrdými držiteli certifikátů
systému managementukvality a environmentu
ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Použité oleje likvidujeme za cenu 2Kč/kg

logo

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

Volejte ZDARMA: 800 213 214

info@madoil.cz www.madoil-servis.cz www.madoil-shop.cz www.madlube.cz www.olejnicka.cz

Po - Pá 7:00 - 16:30 | So: 8:00 - 11:00